Фотоконкурс

Организатори на конкурса

Организатор на конкурса е Сдружение с нестопанска цел „Велоклуб Устрем“. Наградите са осигурени от фотоцентър „Пиксел Плюс“, гр. Варна.

Участници

 • Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители, заснели снимки от събитието „Устрем Велофест 2012“, без ограничения във възрастта.
 • Фотографи, ненавършили 18 години, могат да вземат участие със съгласието на техните родители или законни настойници.

Tема – „Планинско колоездене с дъх на море“

Снимките трябва да са направени по време на провеждането на „Устрем Велофест 2012“ на 07 и 08 Април 2012 г. и да отразяват моменти от събитието.
Снимките се състезават в две категории:

 • „Снимки от състезанието по Планинско колоездене“ - снимки на момент от състезанието, включващи един или повече участници в него.
 • „Общи снимки от Устрем Велофест 2012“ - снимки от други моменти от събитието „Устрем Велофест 2012“.

Ограничения:

 • В конкурса не се допуска участие на членове и служители на организаторите – Велоклуб Устрем и фотоцентър „Пиксел Плюс“.

Условия и изпращане на конкурсните снимки:

 • Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG с дължина по дългата страна на изображението не по-малка от 1600 пиксела. Файловете не трябва да надминават размер 10 MB.
 • Снимките ще бъдат приемани от 9-ти до 14-ти април включително на e-mail: foto@ustrem-bg.com. Всеки участник може да изпрати до 4 авторски снимки, като прикачени файлове към писмо. В текста на писмото трябва да се посочат името на автора, дата на раждане, актуален телефон, коя снимка в коя категория участва и заглавие, ако има такова.
 • Няма ограничения за обработка на снимката, доколкото се запазва характера и връзката със събитието.

Оценяване на снимките

 • Снимките ще бъдат оценявани от жури с председател Ангел Ненов – ръководител на Кино-фотоклуб Варна и двама представители на „Велоклуб Устрем“и фотоцентър „Пиксел Плюс“.

Критерии за оценка на журито:

 • уловен интересен и характерен момент от събитието;
 • пресъздаване на настроението и духа на събитието;
 • естетическо изпълнение на снимката, композиция;
 • техническо изпълнение на снимката.

Награден фонд за всяка от категориите:

 • Първа награда – Ваучер за 80 лв.
 • Втора награда – Ваучер за 60 лв.
 • Трета награда – Ваучер за 40 лв.

Ваучерите ще са валидни за всички фотоуслуги, предлагани от фотоцентър Пиксел Плюс, като до ¼ от стойността на ваучера може да се ползва за фотографски и други стоки, предлагани от фотоцентъра.

Срокове:

 • Снимките ще се приемат на e-mail foto@ustrem-bg.com от 9-ти до 14-ти април включително.
 • От допуснатите за участие снимки, журито ще определи 30 снимки, които ще участват в изложба и ще се състезават за наградите. Те ще бъдат публикувани на 18 април в отделен албум на Фейсбук страницата на велоклуб Устрем на адрес: http://www.facebook.com/USTREM.CYCLING и за тях ще може да се гласува чрез харесване от Фейсбук профили за определяне на наградата на публиката.
 • Гласуването за наградата на публиката ще протече до 23-ти април. Наградата на публиката ще заслужи снимката, получила най-много харесвания до 0:00 часа на 24 април.
 • Определените 30 снимки ще бъдат разпечатани и подготвени за сметка на организаторите и ще участват в изложба, която ще се открие на 24-ти април.
 • Всички участници, чиито снимки ще участват в изложбата ще бъдат уведомени и поканени на нея. При откриването на изложбата ще се обявят наградените снимки и ще се връчат наградите на победителите в конкурса. Разпечатаните копия, за които авторите им са дали съгласие, ще бъдат предоставени за закупуване с цена 50 лв. При закупуване авторът ще получи половината от платената цена, а другата половина ще бъде в полза на организаторите. Отпечатаните и незакупени копия на снимките остават в полза на организаторите.

Всеки участник в конкурса гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на фотосите, с които участва. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на писмото, с което снимката е изпратена за конкурса.

Авторите на снимките, определени за изложбата, предоставят на „Велоклуб Устрем“и фотоцентър „Пиксел Плюс“ правата за публикация на творбата или творбите, с които участват, за промоционалните цели на конкурса, както и за бъдещи публикации на материали свързани с дейността на „Велоклуб Устрем“. Участникът освобождава организаторите на конкурса и фотоцентър „Пиксел Плюс“ от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за тези цели.

Организаторите на конкурса си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които нямат необходимите технически и сюжетни качества, не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Снимките подбрани за конкурса можете да видите ТУК