Обучение за вело-водачи и организатори на събития


Велоклуб "УСТРЕМ" ви кани на школа за обучение на велосипедни водачи и организатори на велосипедни събития.

Целта ни е да подготвим хора, които да могат качествено да водят велосипедни групи, да участват в организирането на събития, както и да правят такива.
Други дейности по проекта са: маркиране на веломаршрут, издаване на брошури за 3 маршрута, ред информационни дейности и други.

Какво ще представлява обучението?
Заниманията ще са под формата на 6 лекции вторник и четвъртък вечер от 20:00 часа, 2-3 практически занимания в неделя, уикенд обучение по първа помощ с БЧК и финален велопоход. Вижте програмата най-долу.

Цена?
Начинанието е безплатно за участниците и е част от проект "Велоразвитие 2016" на Велоклуб "УСТРЕМ", финансиран по програма "Младежки дейности" на Община Варна.

Към кого е насочено обучението?
- Възраст: основната част от участниците трябва да бъде на възраст между 16 и 29 години, така че тази възрастова група е с приоритет. Ако сте извън тази група и имате желание, също можете да се запишете.
- Опит: изисква се да имате някакъв опит, но не е нужно да бъде много голям. Все пак обучението не е насочено към съвсем начиаещи.
- членство: НЕ се изисква каквото и да е членство във велоклуб или друга организация. Добре дошли са всички желаещи да почерпят от нашия опит.

Как да се запиша?
Изтеглете следната анкетна карта: http://dox.bg/files/dw?a=c6b5716db3
Попълнете я и заедно с ваша снимка я изпратете до 12.08.2016 г. на адрес: zapisvane@ustrem-bg.com
На 15.08.2016 г. ще обявим одобрените за участие.

Какво ще получите?
- качествено обучение от водачи с много опит и обучители по първа помощ от БЧК
- покриване на разходите за велопохода
- тениска
- грамота
- храна за някои от обученията

Времеви график:
- 18.08.2016 - 16.10.2016 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА
(всички занятия)
1. Въведение.
• Защо правим това обучение и този проект.
• Какво и защо се включва в него.
• ЕМС 2017.
• Обща велосипедна култура - устройство на велосипеда, видове велосипеди, предимаства на велотранспорта и велотуризма.
2. Техника на каране. Екипировка и аксесоари.
• Издържливост. Разпределение на енергията и хранене.
• Каране по шосе – техники.
• Каране по черно – техники.
• Каране в града – място на велосипедистите и опасности.
• Екипировка
• Аксесоари
3. Техническо обучение. Справяне с проблеми в полеви условия.
• Лепене на гуми.
• Реглаж на скорости.
• Реглаж на спирачки.
• Поправка на скъсана верига.
• Поддръжка на велосипеда и живот на частите.
• Други ремонти.
4. Първа помощ – уикенд дни в БЧК.
5. Водене на група. Лидерство. Правила и техники за каране в група. Роли в групата.
• Лидерство
• Роли в групата
• Идентифициране на проблемни участници с справяне с тях
• Каране по шосе – правила за каране в група, ветрило, сигнали.
• Каране по черно – правила за каране в група.
• Каране в града – правила за каране в група и опасности, сигнали.
• Използване на радиостанции.
6. Ориентиране. Работа с GPS и карти. Маркировки и маркиране на маршрути.
• Общи правила в ориентирането и следене на посока.
• Работа с карта.
• Работа с GPS.
• Маркировки и маркиране на маршрути.
• Проучване и съставяне на маршрути за каране или велопоход.
7. Организиране на събития.
• Формиране на идея.
• Разрешителни и работа с институции.
• Финансиране и спонсорство.
• Популяризиране и привличане на хора – PR и работа с медиите.
• Работа с Facebook – събитие, препоръчителен формат на събитията.
• Работа в екип.
• Къде се допускат грешки.
8. Практическо занятие по тема 3.
9. Практически занятия по теми 2, 5 и 6 - по време на велоизлети организирани от клуба и при откриване на веломаршрута.
10. Велопоход.

----------------------------------------------
Извадка от пректното предложение:

"8. Защо е нужен този проект?
Карането на велосипеди става все по-масово явление във Варна, независимо дали става въпрос за придвижване, развиване на състезателна дейност, поддържане на спортна форма, велотуризъм или просто каране през свободното време.
Интересът към организираните велоизлети и велопоходи постоянно се увеличава. През последните две години не рядако участниците в организирани велоизлети достигат до 100 души, а това изисква голям капацитет от качествени велосипедни водачи, какъвто не достига.
На лице е и липса на систематезирана и подробна информация за веломаршрутите около Варна.
Поради новостта на това явление, масово липсват знания, изградена култура и традиции у велсипедистите. Това води до проблеми като: липса на умения за правилно каране, безопасност, спрявяне с технически проблеми, ориентиране и други, които са особено важни при каране на велосипеди сред природата и извън града.
Като цяло има недостиг на добре подготвени водачи на велосипедни групи и организатори на събития, които да популяризират нужните знания и да подпомагат начинаещите велосипедисти.
Идеята на проекта е да се организира обучение за създаване на добре обучени и компетентни лидери – велосипедни водачи, с цел организирането на качествени и добре обезпечени велосипедни събития. Също така да развие мрежата от веломаршрути и осигури нужната информационна поддръжка.
...
Като допълнителен резултат, се цели разширяване и подмладяване на екипа на Велоклуб „Устрем“, както и на другите велосипедни и туристически организации. За тях проектът е много добро средство за увеличаване на капацитета, чрез привличане и развиване на нови млади кадри."
Добавена на: 2016-08-06