Общо събрание на Велоклуб "Устрем"


Сдружение „Велоклуб УСТРЕМ“

свиква

О Б Щ О   С Ъ Б Р А Н И Е

Заповядайте на 10.12.2015 г. от 19:00 часа в сградата на ТД“Родни балкани“-Варна, на адрес ул. „Иван Драсов“ №11, етаж 1.

Поканени са членовете, учредителите и всички които искат да членуват или се интересуват от работата на сдружението.

Проект за дневен ред:

  1. Доклад на ръководството за изминалия период.
  2. Обсъждане и приемане на правила за членство и определяне на членския внос.
  3. Приемане на нови и освобождаване на стари членове.
  4. Обсъждане и приемане на нов устав.
  5. Избор на членове и председател на Управителния съвет.
  6. Други:
    • Упълномощаване на УС за избиране и наемане на секретар

 

От управителния съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Велоклуб Устрем“
Добавена на: 2015-11-09