Стартира проектът „Вода за живот“ 2013


„ЧЕШМИТЕ ОКОЛО ВАРНА“

Проектът „Вода за живот“ е реализиран от Велоклуб „УСТРЕМ“ по
програма „Младежки дейности“ на Община Варна.


В района на Варна има много чешми, които не са означени на карти, няма информация за годността на водата, не е ясно, кой ги поддържа. В РЗИ (Регионална здравна инспекция) се извършва микробиологичен и химичен анализ на водата само на 22 чешми по задание на Община Варна, основно в населените места. Проектът цели проучване на източници на питейна вода в близост до туристическите маршрути и изготвяне на подробна и достъпна информация за тях.

Чрез този проект искаме, да стимулиране на пешеходния и велотуризъм, като здравословен начин на живот сред младите хора. Да подпомагаме в избора на маршрути и информация за безопасни източници на вода.
С този проект искаме да направим туризмът и здравословният начин на живот по-достъпни и безопасни за младите хора и туристите като цяло. Тази цел ще постигнем като изпълним следните подцели:

  • Изследване водата на чешмите и събиране на информация за тях.
  • Изготвяне на електронна карта с координати, снимки и маршрути
  • Почистване на чешмите и оформяне на места за отдих край някои от тях
  • Популяризиране на чешмите и маршрутите в близост до тях чрез интернет страница и други канали
  • Целево разпространение на листовки сред туристите, което да ги запознае с възможностите за ползване на безопасни водоизточници край маршрутите
  • Стимулиране на младите хора към активен туризъм чрез осигуряване на информация за маршрути и безопасни източници на вода


Проектът ще бъде реализиран пряко от група от 20 участника, болшинството на възраст от 15 до 29 години, които ще събират проби от водата, ще проучват историята и ще почистват и заснемат чешмите. Групата ще извърши и маркирането на маршрут и оформянето на места за отдих, поставяне на табелки на чешмите указващи годността им и информация за проекта. Те ще работят за популяризиране на резултатите от проекта и приобщаване на други младежи към туризма и здравословния начин на живот.


Проектът ще бъде от полза за всички туристи и населението на околните населени места като им осигури информация за безопасните източници на източника на живота – водата.
Проектът ще започне на 1 юни и ще завърши до 31 октомври 2013г.
 

     
Добавена на: 2013-05-20