Велоклуб "УСТРЕМ" е партньор по проект за създаване на Национална велосипедна мрежа


Сдружение „Велоеволюция“ в партньорство с Велоклуб "Устрем" стартира работа по проект „Национална велосипедна мрежа” финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП – 2014 г. http://www.ngogrants.bg/.

Основна цел на проекта е създаването на активна Национална мрежа от велосипедни организации и повишаване на гражданската активност за подобряване на условията за велосипеден транспорт в градовете. Срокът за реализирането на този проект е в рамките на 14 месеца.

В много градове от страната възникват формални и неформални обединения от велосипедисти – сдружения, клубове или групи. До този момент сред организациите не са правени опити за постигане на съгласие и партньорство относно изготвянето на приоритети за велосипедни политики на местно и национално ниво. Сдружение „Велоеволюция“ успя да натрупа опит в диалога и работата си със Столична община и с различни други институции за подобряване на велосипедната инфраструктура, организиране на големи събития с цел популяризиране на градското колоездене, партниране с други организации за реализиране на общи проекти, провеждане на велосипедни обучения за безопасно придвижване с велосипед и др. Този опит бихме искали да споделим с други организации в национален мащаб.

Проектът „Национална велосипедна мрежа” има следната структура:

  • провеждането на редица срещи на местно ниво с екипа на сдружение „Велоеволюция“ за представяне на проекта и събиране на информация от местните организации за подготовка на национална вело-среща (януари/април 2014 г.);
  • създаване на комплекс от онлайн инструменти за комуникиране и споделяне на информация, които ще са в услуга на организациите - мейл-листи, тематичен форум, база данни и общи документи свързани със законодателни промени и др. (октомври/януари 2014 г.);
  • разработване на методология за безопасно придвижване с велосипед в градска среда и кратко ръководство за нейното прилагане; провеждане на практически обучения с организации в страната. Тази дейност се разработва в партньорство с велоклуб „Устрем” (ноември/февруари 2014 г.);
  • провеждане на Национална велосипедна среща в централна България (май/юни 2014 г.);
  • създаване на мрежа от активни велосипедни организации в страната и изграждане на мотивирани групи за работа по решаването на конкретни проблеми от местно и национално значение за развитието на велосипедния транспорт (юни/октомври 2014 г.);
  • финална среща в гр. София (септември/октомври 2014 г.).

Актуална информация за развитието на проект „Национална велосипедна мрежа“ ще може поетапно да бъде намирана на сайта на сдружение Велоеволюция – http://projects.velobg.org

Радостина Петрова Проектен мениджър
Член на УС, Сдружение „Велоеволюция“
За контакти: Михаела Райкова, координатор
Ел.поща: mihaela@velobg.org
Тел.: 0884 09 88 49; 0882 07 90 99

Велоклуб "УСТРЕМ" - ВАРНА
veloclub@ustrem-bg.com
http://www.facebook.com/Ustrem.Cycling
Здравко Василев - председател
+ 359 889 775 661
Добавена на: 2013-09-14