Завърши проект "Живей активно, опознай, общувай"

Темата на проекта бе осмисляне на свободното време на младите хора, образование чрез спорт и дейности на открито и здравословен начин на живот на младежите.

Инициативната група от 4 души мотивираха и подготвиха голям брой младежи за активна дейност на открито, чрез методите на неформалното обучение, велотуризъм и масов велоспорт. Тяхната еко култура и толерантност бе повишена чрез посещение и запознаване с местните културно-етнически общности по маршрутите на походите. Проектът включваше обучения, многодневни велопоходи в Източна и Централна България, еднодневни излети около Варна, обновяване на веломаркировка по веломаршрут Варна - Аладжа манастир. Проектът се проведе в активния велосипеден сезон - от Май до Октомври. По време на походите се проведоха практически обучения по техники на колоезденето. В походите и излетите се включиха между 10 и 20 участници с общ брой около 150.

Замисълът на проектът беше да се организират привлекателни мероприятия за младите хора - велопоходи и излети, които да ги ангажират с туризъм сред природата и да ги запознаят с други местни общности. Участниците, посетиха различни природни и културно-исторически забележителности, и получиха знания и умения за правилната употреба на велосипеда за туризъм и за работа в екип, запознаха се с интересни маршрути и дестинации. Младите хора бяха запознати с целите и дейността по програмата "Младежта в действие".

Основните цели бяха изпълнени успешно с организираните от велоклуб Устрем събития, които проведе по проекта "Живей активно, опознай, общувай".
1. Велопоход "Чудният изток на Стара планина"
2. Велоизлет по черно за начинаещи до с. Доброглед
3. Велоизлет, плаж и пикник - Варна - Паша дере - Варна
4. Велопоход по билото на Централен Балкан (Узана Поляна Фест и Велосъбор Узана)
5. Изкачване на връх Ботев с велосипеди
6. Велоизлет за начинаещи по черно до с. Кичево и местност Куркулука до с. Осеново
7. Велопоход "Скалните манастири от Провадийско – очите на времето"
8. Велоизлети до Аладжа манастир в седмицата на движението
9. Обновяване на маркировката на веломаршрут Варна - Аладжа манастир (жълтосинята маркировка)

Проектът развива и популяризира доброволчеството, като осигурява възможност на доброволците за активно включване във формирането на велосипедна култура и политика, с което допринася за постигането на целите на Програма „Младежта в действие“ и "Националанта стратегия за младежта 2010-2020".

Проектът популяризира активното гражданство на младите хора и тяхното европейско гражданство, чрез въвличането им в организацията му.
Проектът насърчи тяхната толерантност към различията сред младите хора и ги запозна с различни местни култури, като им подпомогна да се опознаят, да обменят информация, да разширят контактите си в цялото разнообразие от интереси и проблеми. Това даде възможност на младите хора да участват активно в развитието на гражданското общество, да участват в различни инициативи в дух на толерантност и взаимно разбирателство. Запознавайки ги с възможностите на програмата изгради у тях умения и повиши тяхната информираност и увереност в организирането и провеждането на младежки дейности. Работата в насока на европейското измерение подпомогна за създаване на среда на толерантност и взаимен обмен за премахване на бариери от етнически, социални и културни различия, както и обогати националния ни светоглед и укрепи европейската ни чувствителност и гражданственост.

Проектът беше с продължителност шест месеца от 01.05.2013г. до 31.10.2013г.

 

  


Добавена на: 2013-10-01