Проектът „Вода за живот“ 2013

„ЧЕШМИТЕ ОКОЛО ВАРНА“


Проектът „Вода за живот“ е реализиран от Велоклуб „УСТРЕМ“ по
програма „Младежки дейности“ на Община Варна.


           Проблемът с липсата на информация за качеството на водата от чешмите около Варна, ни накара да реализираме проект „Вода за живот“ със следните основни дейности:

  • вземане и изследване на проби от 26 чешми, свързани с туристическите маршрути;
  • набиране на информация за чешмите – координати, снимки, история, синоними;
  • www.CheshmiVarna.INFO - създаване на уеб сайт за публикуване на информация с електронна карта на чешмите;
  • поставяне на табели със заключения от изследванията върху чешмите; (червения текст може да се махне при нужда)
  • маркиране на маршрут, продължаващ синята туристическа маркировка;
  • оформяне на кът за пикник в района на „Кюмюр чешма“ до с. Орешак, по жълтия пешеходен и червения велосипеден маршрут;
  • разпространяване на брошури за популяризиране на резултатите.


           Резултатите показват, че 7 от чешмите имат замърсяване с нитрати, 12 са извън микробиологичните норми, а само 8 отговарят на стандартите за питейна вода: Тракийска, Голямата (с. Орешак), Тодорова, Кюмюр, Царската вода, Долмен, Гюл бунар, Св.Седмочисленици.
           Поради променливите свойства на изворната вода, направените заключения не са окончателни, но дават една добра моментна картина на ситуацията.
           Проектът е насочен към младежите и цели осмисляне на свободното им време, чрез градивни и обществено полезни дейности.
Велоклуб „Устрем“

Чешми около Варна
 

 

    


Добавена на: 2013-09-09