Текст на петицията с искания към община Варна.

Петиция

 

До Общински съвет – град Варна

 

 До Кмета на град Варна

 До г-н Свилен Крайчев – Зам. Кмет по транспорта

 До ПК „Транспорт” към Общински съвет – град Варна

До ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие

на територията на общината и населените места”

 

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА КАРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД В ГРАД ВАРНА

от

Велоклуб „Устрем” и граждани на град Варна

Уважаеми Представители на местната власт,

     Ние, жителите на град Варна изразяваме своята загриженост за развитието на града в посока урбанизиране, замърсяване на въздуха и прекаленото съсредоточаване на автомобили. Увеличаващите се задръствания, нередовният и некомфортен обществен транспорт и все по-намаляващите площи за паркиране водят до всекидневни пътно транспортни произшествия с различна тежест, препълнени автобуси и тролейбуси в пиковите часове, водещи до по-голям стрес за гражданите и влошаване на тяхното здраве.

     Доказано е, че транспортът е един от основните замърсители в градовете. По данни на Европейската Комисия 50% от пътуванията с автомобил в градска среда са на разстояние по-малко от 5 км и употребата на велосипед на такава дистанция е много добра алтернатива.

     Според проучване, извършено от ЧРАУЕ, 96% от гражданите на Варна не използват съществуващата част на велоалеята в града и съответно велосипеди, като основните причини които са посочили са: неудобна и неефективна, далеч от дома, трудно придвижване (поради паркирани автомобили), опасният трафик и високият процент кражби.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ КОНКРЕТНИ МЕРКИ В ПОСОКА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ, А ИМЕННО:

  1. Предприемане на незабавни мерки за доизграждане на планираната велоалея, свързваща кв. „Владиславово” с Морската градина и обозначаването й с повече маркировка и табели. Да се възпрепятства достъпа на автомобили и паркирането върху велоалеята.
  2. Постепенно изграждане на велопаркинги с възможност за безопасно съхраняване на велосипедите в училищата и институциите.
  3. Разработване на план за интегрирана транспортна система в града и залагането му в Общия устройствен план на град Варна.

     Нашите искания имат за цел да се създадат добри условия за велосипеден и алтернативен транспорт, който да е екологичен и устойчив.

  • Искаме град Варна да остане уникален привлекателен туристически, културен и икономически център!
  • Искаме да се запази здравето на деца и възрастни и да се стимулира физическата активност на гражданите!
  • Искаме да има шанс Варна да се пребори за титлата „Европейска зелена столица”!

     Предлаганите мерки, които настояваме да бъдат взети, са част от стратегията и нормативните документи на ЕС за устойчиво развитие на Европа и успешна борба с климатичните промени.

     Надяваме се и разчитаме на бързи и ефективни мерки от страна на Община Варна по така зададените проблеми и решения.


Добавена на: 2009-09-09