Предложение за велоинфраструктура на гр. Варна от Велоклуб "Устрем"

Предложение за велоструктура на гр. Варна

Велоклуб „Устрем“

 

Настоящето предложение за развитие на велосипедния транспорт във Варна е изготвено по идея на ROM Transportation Engineering – компанията подготвяща проект за финансиране от Европейската общност на модернизация на транспорта във Варна. Предложението е изготвено от гледната ни точка, като потребители на пътната мрежа и изградените структури на града, а не като специалисти и има за цел да даде насоки в които смятаме, че е полезно да бъде развита велоинфраструктурата на Варна. При изготвянето му сме взели предвид следните принципи:

  • Да се изградят алеи по основните направления, по които има по-значими човекопотоци и в частност велосипедисти.

  • Да се избягват улици с твърде високо натоварване като бул. Владислав, бул. цар Освободител и др., а да се търсят успоредни ненатоварени улици.

  • Велоалеите да се изграждат по начин, по който да се предпочетат от велосипедистите, като им дадат от една страна сигурност, а от друга да не ги отблъснат с по-ниска скорост на движение или смесване с пешеходци.

  • При проектиране на цялостната веломрежа да се обърне внимание на „последната миля“ - участъкът от пътя на велосипедиста в който той се отделя от основните велоалеи, за да достигне до крайната цел – жилището, обществената сграда, училището, към което е тръгнал.

Пълния текст на предложението за велоинфраструктура на Велоклуб "Устрем" можете да прочетете в следните документи:

Velo_Predl_bg.doc

Velo_Predl_en.doc


Добавена на: 2011-10-04